Ljugarn har fått fin väg.

Sedan den 18 maj ha arbeten pågått med beläggning av asfalt på vägen genom Ljugarns samhälle, och i dag har körbanan kunnat öppnats för trafik. Arbetet, som stått under vägstyrelsens regim, är ett led i dess underhållsplan av vägarna, och för dylika arbeten har särskilt tillstånd utverkats av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Vägen i fråga har belagts med asfalt — beläggningstypens tekniska benämning är I. A. 4/1935 — och det är körbanan på en bredd av 5 ½ m. som nu är klar, medan gångbanan ännu icke är färdig.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *