Ljudfilmsanläggning i S:t Olofs sjukhus.

Medicinalstyrelsen har förklarat sig icke kunna antaga av Aga Baltic Radio a/b avgivet anbud å en ljudfilmsanläggning för S:t Olofs sjukhus samlingssal. Att endast från en firma infordra anbud å en an-anläggning av här ifrågavarande omfattning står icke i överensstämmelse med upphandlingsförordningen, säger styrelsen. Direktionen har därför anmodats att från minst tre stockholmsfirmor i branschen, infordra anbud. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *