”Linnés ask”

på Stora Karlsö skall skyddas från hotande förstörelse.

Några bilder från trådgårdsdirektör Boierths besök vid de märkliga träden på Storön.

Som Gotlands Allehanda redan omtalat, har trädgårdsdirektör Pehr Boierth från Uppsala i dagarna besökt Stora Karlsö för att på anmodan av Karlsöklubben undersöka möjligheterna av en plombering av Linnés ask på Storöns hjässa. Den märkliga trädsilhuetten, bekant för åtskilliga tusental resenärer till ön, torde enligt dir. Boierths uttalande kunna bevaras för många år framåt genom en sakkunnigt verkställd plombering av asken. Bilderna härovan äro tagna under dir. Boierths besök på Karlsö av fotografen Einar Åström från Stockholm, själv känd KarLsöentusiast. Nederst till vänster synes asken i bronsåldersröset och till höger därom ses dir. B. med sakkunnig min inspektera det månghundraåriga trädet. Bilden ovanför visar en av de plomberade almarna vid Söderhamn, vilka vid samma tillfälle inspekterades av den tillkallade sakkunnige.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *