Lantmäteriet.

I lantmäteristyreLsens nu framlagda berättelse för 1936 meddelas, att lantmätarmas arvoden föra under året avslutande förrättningar belöpt sig till 2,270,000 kr., vilka kostnader sakägarna i första hand haft att betala ävensom 50,000 kr. av de till c:a 90,000 kr. uppgående resekostnads- och traktamentsersättningarna; åter stoden av dessa ersättningar ha gäldats av staten. Ersättningarna till gode män ha belöpt sig till drygt 200,000 kr.
I Gotlands län ha arvodesbeloppen till lantmätarna stigit till 25,300 kr., vartill komma 750 kr. för uppdrag. Till resekostnadsersättningar har staten bidragit med 8,650 kr. medan sakägarna endast behövt betala 2,140 kr. Bland de under året avslutade förrättningarna märkas ej mindre än 230 avstyckningar, därvid antalet avstyckade lotter uppgått till 286. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *