Lanthamnstullhuset säljes.

Löjtnanten i armén Karl Rickner har hos arméförvaltningen begärt att få inköpa det av honom sedan 1921 förhyrda s. k. lanthamnstullhuset eller fastigheten nr 3 i kv. Trädgården i Visby. Armsförvaltningen har nu hänskjutit frågan till regeringens prövning, därvid förordas försäljning för 13,500 kr., vilket pris löjtnant Rickner förklarat sig villig erlägga. Förvaltningen hemställer dock om riksdagens hörande.
Fastigheten överflyttades år 1906 från fångvården till försvaret. Den erfordras ej för något lantförsvarets eller annat statens behov. Löjtnant Rickner har innehaft fastigheten som tjänstebostad till sin pensionering år 1928 och därefter hyrt densamma. Under hyrestiden har kronan emellertid nedlagt en hel del kostnader på att förbättra fastigheten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *