Länsstyrelsen för barnvaccineringens slopande.

Länsstyrelsen i Visby har funnit sig böra hos regeringen förorda vaccinationsutredningens förslag om slopande av den obligatoriska barnvaccinationen. Det kan ej anses lyckligt att en i lag fastställd skyldighet i stor utsträckning försummas såsom nu är fallet, säger länsstyrelsen. Man kan också vänta sig, att oppositionen mot vaccinationen upphör eller åtminstone minskas, om nuvarande tvångsbestämmelser upphävas. Härigenom torde den nu på vissa orter förefintliga avogheten mot vaccinationen mildras. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 December 1937
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *