Länsprövningsnämden för årets taxeringar.

Till ledamöter i länsprövningsnämden för årets taxeringar, vilken kommer att sammanträda å tid, som ännu icke bestämts, har k. befhde utsett följande personer, nämligen tullförvaltare Karl Berggren, montören Ivar Johansson, landsfiskalen Thure Holmqvist, alla i Visby, folkskollärare Olof Bolin, Stenkyrka, lantbrukare Olof :Olofsson, Lokrume, fiskaren A. Östergren, Katthammarsvik, lantbrukarna Reinh. Kahlström, Atlingbo, och Malkus Andersson, Eksta, handlanden Einar Broander, Havdhem, och vägmästaren Robert Segergren, Vamlingbo.
Till suppleanter i nämden hava utsetts tullkontoristen John Ahlberg, Visby, folkskollärare Axel Hejdenberg, Fole, disponent T. Lindman, Roma, samt lantbrukarna Oskar Andersson, Bunge, och Hugo Budin, Väte.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *