Länsföreningens mot tuberkulos sommarkoloni

vid Blåhäll i Tofta har i dag öppnats. Den kommer i sommar att förestås av folkskollärare Gunnar Lindgren och stud. Agne Enekvist. Till densamma komma att förläggas 24 barn.
Till kolonien, som kommer att drivas ungefär som ett scoutläger, ha skickats friska barn från tuberkulossmittade hem och desamma äro uttagna av dispensären från hela Gotland. De komma att stanna där i c:a sex veckor. Kronan har av sina anläggningar ställt nödiga utrymmen, såsom två förläggningslokaler, tre rum och matsal, kostnadsfritt till förfogande.
Vid kolonien i Lummelunda har i år mottagits 22 flickor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *