Länets vägar.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har nu slutfört granskningen av vägdistriktens räkenskaper för år 1935, varav framgår, att på landets vägar nämda år nedlagts ej mindre än 105 miljoner kr., varav ett 70 tal milj. utbetalats av staten. Ifråga om Gotlands län konstateras, att vägkassorna utgivit 808,545 kr. för underhåll och 273,469 kr. för vägbyggnader, sammanlagt alltså c :a 1 milj. kr. I vägskatt har inom länet influtit 252,000 kr. Återstående kostnader ha finansierats genom bidrag från staten eller genom upplåning. Skuldsättningen har minskats med c :a 18,300 kr. till i runt tal 109,550 kr. Till sist kan nämnas, att genomsnittliga uttaxeringen av vägskatt utgjort 34,4 öre pr vägfyrk mot 26,6 öre i medeltal för hela riket. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *