Landstormsförrådet på Fårö.

Vid prövning av inkomna anbud å uppförandet av landstormsförrådsbyggnaden på Fårön har arméförvaltningens fortifikationsdepartement beslutat antaga av byggmästaren Knut Holmberg, Visby, avgivet anbud å utförandet av nämda nybyggnader av trä mot en ersättning av 13,895 kr. Departementet har för ändamålet beslutat att till militärbefälhavareas förfogande ställa 14,495 kr., varav 600 kr. skola avses för kontroll och besiktning. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *