Landsbygden. Väte.

VÄTE, 7 dec.
Försäljning, anordnad av gamla lutherska syföreningen i Väte, hölls i godtemplarsalen i går kväll. Efter ett inledningsföredrag av pred. 0. Nilsson över episteltexten på 1:a sönd. i advent vidtog försäljningen, varvid även klubban sköttes av pred. Nilsson. En hel mängd nyttiga och trevliga saker hade tillverkats och allt blev försålt till ordinära priser. Ett särskilt intresse tilldrog sig de hemlighetsfulla paket, om vars innehåll man ingenting visste, men som just därför voro så mycket mer begärliga. De hade skänkts av syföreninsmedlemmarna, och tillsammans med de likale,des skänkta ”godsakerna” (bl. a. två finfina tårtor) gåvo de en vacker summa till kassan. Hela försäljningen inbringade över 240 kr. brutto. Sedan pred. Nilsson framfört missionens varma tack till arbeterskor och inropare, avslöts med bön och psalmsång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *