Landsbygden. Västkinde.

VÄSTKINDE, 27 dec.
Ordinarie kommunalstämma hölls här i går under ordförandeskap av folkskollärare O. Lithberg.
Därvid fastställdes uppbörds- och debiteringslängderna för 1938, varjämte en lång rad val företogos. Således valdes till revisorer av kommunens räkenskaper hrr Herman Löthberg, Kaungs, och Karl Norrby, Brissund. Till ordf. i kommunalstämman valdes kyrkoherde K. A. Widegren och till vice ordf. hr Löthberg. Till ordf. i barnavårdsnämnden valdes kyrkoherde Widegren. Till ledamöter av inkomsttaxeringsnämnden utsågos kyrkoherde Widegren samt hrr Anshelm Österberg, Norrgårda, och Harry Lindell, supplerade av hrr Folke Larsson, Klas Pettersson, Klintegårda, och Edvin Andersson, Perstorp. Till skogs-taxeringsombud utsågs hr Anshelm Österberg med hr Harry Lindell som suppleant. Ledamöter av fastighetstaxeringen blevo hr Anton Österberg, Mickel-gårds, och Arvid Larsson, Nors, supplerade av hrr A. E. Forslund, Klintegårda, och A. Nygren, Bläsungs. Till ledamöter i egnahemskommittén valdes hrr A. Nygren och Emil Pettersson, Lundåkra, med hr Erik Johansson, Klintegårda, som suppleant. Ledamöter i barnavårdsnämnden blevo kyrkoherde Widegren, folkskollärare Lithberg och fru A. Norrby med lärarinnan Ida Lindström och fru Elna Lyander, Brissund, som suppleanter. I pensionsnämnden invaldes hrr Anton Österberg och Emil Olsson, Västkinds, supplerade av hrr A. Svensson, Bläsungs, och Arv. Larsson, Nors. Ledamöter av brandstodskommittén blevo hrr A. Nygren och Oskar Pettersson, Knuts, med hrr S. Bendelin, Norrgårda, R. Larsson, Kaungs, och Emil Andersson, Skäggs, som suppleanter. Till skiftesgodman utsågs hr Erland Bendelin, Klintegårda.
Angående nästa års stämmor beslöts, att de skulle kungöras i kyrkan, varjämte annons om desamma skall införas i samtliga gotlandstidningar. Stämmorna skola hållas andra söndagen i mars, andra söndagen i oktober samt andra söndagen i december.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *