Landsbygden. Västerhejde.

VÄSTERHEJDE, 5 dec.
Lokalinvigning ägde rum härstädes i lördags kväll, då den av nykterhetsorganisationen Verdandis visbyavdelning uppförda föreningslokalen vid Vible togs i bruk för första gången. En publik på ett 90-tal personer hade infunnit sig. Invigningstalet hölls av hr E. Malmkvist, Visby, som redogjorde för byggets tillkomst och uttalade en förhoppning om att detsamma skulle väl fylla sin uppgift. På Västerhejdebornas vägnar framförde hr R. Woldt en lyckönskan. Vidare förekom ett trevligt och omväxlande program med uppläsning, sång, musik och en teaterpjäs, allt mottaget med bifall.
Den nya föreningslokalen inrymmer en sal med plats för cirka 125 personer, samt kapprum, kök och scen. Uppförandet har i huvudsak skett genom uppoffrande arbete av intresserade verdandister i Visby och Västerhejde. Byggnaden gör ett mycket tilltalande intryck och fullt färdig, blir den ett idealiskt sommarhem, vartill densamma egentligen avsetts, vilket inte hindrar att den kan användas som möteslokal hela året om.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *