Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 20 dec.
Ordinarie kommunalstämma hölls i går i Vamlingbo kommunalrum under ordförandeskap av hr Axel Pettersson. Till ledamöter i inkomsttaxeringen valdes hr R. Segergren, R. Olsson och R. Cedergren samt 1 fastighetstaxeringen hrr Efr. Larsson, R. Segergren samt som ordförande hr Th. Hansen. Suppleanter i fastighetstaxeringen blevo hrr Axel Pettersson och R. Olsson. Såsom huvudmän i Vamlingbo sparbank blevo samtliga förutvarande
’ omvalda med undantag av f. nämndeman G. Jacobsson, Bilds, som undanbett sig återval. I hans ställe valdes hr L. Jacobsson, Bilds. Till ledamöter i pensionsnämnden omvaldes hrr Efr. Larsson och R. Olsson, till ledamöter 1 barnavårdsnämnden valdes pastor Thure Åberg, ordf., samt hrr D. Lundkvist, fru Thea Pettersson och lärarinnan Astrid Jacobsson. Som barnavårdsman valdes skollärare Esklund. Det beslöts att för nästkommande år stämma skall hållas på vardagarna å tid och dag, som av ordföranden närmare angives. En anhållan från Burgsviks erkända sjukkassa om ett ekonomiskt bidrag för nytillträdande medlemmar från Vamlingbo avslogs. Barnmorskan fröken Maria Melander hade hos stämman anhållit att få behålla det kommunala tillägget, vilken anhållan emellertid avslogs under motivering att distriktet ännu ej är definitivt bestämt samt att landstinget kommer att övertaga avlöningsförhållandena.
Revisorer för de kassor, som höra under kommuunalstämman, valdes hrr Th. Hansen och R. Segergren. Efter kommunalstämman följde
kyrkostämma under ordförandeskap av hr Robert Segergren. Till revisorer för de kassor, som höra under kyrkostämman, valdes hrr Axel Pettersson och mejerist Widén. Till klockare efter klockare Ekelöf, som avgått med döden, valdes hr Leonard Larsson, Kvarna. Vidare beslöts, att skolornas lästid skall utsträckas till 36 veckor per år mot förut 34.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *