Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 19 juni.
Begravning. Den för några dagar sedan så hastigt bortgångne f. hemmansägaren Johan Pettersson, Vamlingbo, har under högtidliga former vigts till den sista vilan. I sorgehuset hölls före avfärden till kyrkan en betraktelse av pastor Åberg, varefter sjöngs några verser av psalmen: ”Bliv kvar hos mig, se dagens slut är när”.
I kyrkan förrättades jordfästningen av pastor Åberg, som därvid höll ett tal och erinrade om den hädangångnes många insatser i det allmännas värv och den noggrannhet och reda som alltid kännetecknade hans arbete. Nu har den gamle och trötte fått ro från jordelivets skiftningar och dunkelhet.
Efter jordfästningen sjöngs ps. 598: 13 och så utbars kistan under stilla orgelmusik för att sänkas i graven, där den hädangångne får vila vid sin för något år sedan bortgångna makas sida. På kyrkogården sjöngs ps.-versen ”Jag är en gäst och främling”, varefter pastor Åberg lyste frid över graven. En rik blomstergärd hade sänts till båren, bl. a. från södra häradets brandstodsstyrelse (blå och gula band, tack för gott kamratskap) samt från f. landsfisk. Lindström m. fl.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *