Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA, 29 nov.
Adventsvesper. En mycket stämningsfull och högtidlig vespergudstjänst hölls i går afton i Vallstena kyrka då stiftsadjunkt B. Colstrup predikade och Bäl och Vallstena kyrkokörer i förtjänstfull samverkan skötte om den sångliga avdelningen i programmet. Till högtidsstunden som tog sin början vid 8 tiden på kvällen hade infunnit sig en talrik menighet av både in- och utsocknes som i det närmaste fyllde den lilla vackra kyrkan. Det blev också en stund av verklig andakt och högtidsstämning i den vackert med ljus och blomster dekorerade helgedomen, icke minst tack vare de medverkandes goda insatser. Den liturgiska avdelningen vid gudstjänsten utfördes av kontraktsprosten Axel Klint. Orgelmusiken sköttes av organisten, lärare V. Lövgren, under det att körsången leddes av grannsocknens organist, hr Sixten Blomér i Bäl.
Den korta predikan hölls av stiftsadjunkt Colstrup, som på ett gripande och uppbyggligt sätt talade över aftonens text.
Efter gudstjänstens slut samlades sångarna jämte sina anhöriga och en del övriga församlingsbor på församlingssalen där Vallstena sångförening bjöd de församlade på thesupé. Här framförde prosten Axel Klint sitt hjärtliga tack till sångarna och övriga medverkande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *