Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA, 25 april.
E t t gett vårregn har under den gångna natten och i dag på förmiddagen fallit härstädes. Regnet började med några kraftiga skurar natten till söndagen och har med några smärre avbrott fortsatt i dag på förmiddagen. Vid middagstiden klarnade dock vädret upp och vårsolen började åter lysa. Den sammanlagda nederbördsmängden uppmättes då här till cirka 18 mm.
Syföreningsauktion hölls i går afton i församlingssalen härstädes under god tillslutning oeh denna gång var det medlemmarna inom hembygdsföreningens syförening som bjödo ut sina syarbeten och skänkta godsaker. Festen inleddes med ett hälsningsanförande av ordföranden som i samband därmed läste några Frödingsdikter varefter den egentliga försäljningen tog vid. Kommersen sköttes som vanligt på ett utmärkt sätt av hem.-äg. Gunnar Larsson, Gudings, och de försålda produkterna betalades jämförelsevis bra. Bruttoinkomsten uppgick sålunda till omkring 100 kr. vilket tillfaller hembygdsföreningens ofta anlitade syföreningskassa.
En trädplantering har på hembygdsföreningens initiativ blivit anlagd på den eljest ganska kala planen utmed den västra sidan av landsvägen framför socknens kyrka. Själva arbetet med upptagning av gropar, ditforsling av jord och dylikt har kostnadsfritt utförts av föreningens medlemmar och de planterade träden, som utgöres av 8 et. kraftiga stamlindar, ha inköpts för föreningens medel.
Majeld kommer även i år att anordnas på Hågvaldsrum i Vallstena varvid Bäl och Vallstena sångkörer samfält komma att medverka med en del sångnummer. Tillställningen kommer att anordnas av hembygdsföreningen och intresserade äga kostnadsfritt tillträde till densamma.
Grågässen flytta. En grågässflock på över ett femtiotal gäss syntes i förra veckan över socknen styrande kosan mot söder. Himlen var vid tillfället mulen och flocken som gick på mycket stor höjd kunde endast stundvis iakttagas bland molnväggarna. Det intensiva kacklandet hördes dock vida omkring och varskodde på långt håll de intresserade. Tidigare har under våren iakttagits flera flockar med svanor här över på väg mot söder, därav vid ett tillfälle en flock på inte mindre än ett 40-i tal stycken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *