Landsbygden. Vall.

VALL, 5 dec.
Vall studiecirkel av I. O. G. T. höll i lördags kväll sitt 10-årsjubileum med en offentlig fest i ordenshuset härstädes. Festen inleddes med en unison sång ”Vårt Land”, varefter studieledaren folkskoll. Gust. Riggert höll hälsningsanförandet, vari han redogjorde för den arbetsplan efter vilken cirkeln arbetat under de gångna tio åren. Han framhöll även i sitt anförande den önskan att allt flera skulle sluta upp kring studiecirkelarbetet o. därmed bidraga till att förverkliga cirkelns uppgift, vilken är att i möjligaste mån skapa och fostra ungdomen till goda och dugliga samhällsmedborgare. Folkskoll. Simeon Jakobsson, Viklau, sjöng härefter under ackompanjemang till luta, en gotländsk hembygdssång, varefter folkskoll. Viklund från Björke höll ett medryckande och intressant föredrag över ”Livet i finnskogarna”. Föredragshållaren berättade här om skogshuggarens och timmerflottarens hårda och alltid riskfyllda arbete i de stora milsvida skogarna. På ett förtjänstfullt sätt kryddade talaren här sitt föredrag med historier och egna upplevelser i skogen, från timmerlasset, arbetet med flottning, från timmerkojans halvdunkel där stockvedsbrasan spred sitt trolska sken och där humorn alltid var högt skattad.
Det intressanta föredraget belönades med kraftiga applåder. Sedan folkskoll. Jakobsson åter sjungit några vackra visor, vilka även emottogos med livliga applåder, vidtog försäljning av godsaker i påsar, vilka rönte en livlig avgång. tinder försäljningen underhöll lo ens musiktrio, med några vackra musikstycken utförda till fiol och orgel. Åter några gotländska folkvisor på gutamål av den uppskattade lutsångaren bidrogo till att ytterligare försköna minnet av Vall studiecirkels tioårsfest, som avslöts med några ord av Martin Hellgren, Vallbys, varefter sjöngs ”Du gamla, du fria”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *