Landsbygden. Vall.

VALL, 17 juni.
Årsavalntning hölls i tisdags i härvarande folk- och småskola med lektionar i olika ämnen. Skolsalarna voro vackert dekorerade med löv och blommor och allt tydde på att det var sommar och högtidsdag. Skolrådet samt barnens föräldrar och anhöriga hade infunnit sig. Sedan förhören i de olika ämnena avslutats, vilka visade att barnen voro duktiga, samlades man i kyrkan, som även var klädd med blommor. Efter det man hade sjungit 1 och 2 verserna av ps. 394 ”Den blomstertid nu kommer”, talade skolrådets ordf. komminister Erik Amer till barnen, varvid han särskilt riktade sig till de avgående. TaL yttrade sig i anslutning till den teckningsbild som en av de avgående eleverna Gösta Karlsson, Hardings, erhöll första pris för vid den i våras över hela Sverige anordnade teckningstävlan. Av begynnelsebokstäverna till de fyra små bildernas huvudmoment hade talaren fått fram denna vackra trafikmaning ”Se dig ständigt för”, vilken han ville lämna eleverna som ett minnesord med sig ut på livets allfarväg nu när de lämna skolan. Sedan ordf. avtackat lärare och elever och utdelat några bokpris till de avgående förklarade han läsåret avslutat. Till sist sjöngs gemensamt Herre signe du och råda.
Barnens hälsotillstånd har under läsåret varit ganska gott. I småskolan hade fyra av eleverna varit närvarande alla läsdagar.
I onsdags hade folkskolan en utflykt till östra Gotland, då Torsburgen, Östergarn, Ljugarn samt Dalhem m. fl. platser besågos.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *