Landsbygden. Vall.

VALL, 2 juni.
Ett ståtligt bröllop som räckte i dagarna fem, hölls här i lördags då lantbr. Emrik Vetterlund, Kvie, bortgifte sin dotter Olga med brunnsborraren Tord Jakobsson från Hemse.
Vid halv tretiden anlände brudgummen ed följe till bröllopsgården där ett 80gäster redan voro samlade. Här hälsades han välkommen av för dagen ”vice värden”, Sedan man intagit en del förfriskningar, ställdes färden till kyrkan, vilken blev till trängsel fylld. Vigseln förrättades av komminister Erik Amér, som efter den ritualenliga aktens slut höll ett innehållsrikt och anslående tal till brudparet. Härefter utfördes från läktaren ett musikstycke, ”Serenata av Tosselli” av Erik Johansson, Dalhem, å fiol med ackompanjemang av fru Johansson. Till kyrkan hade även medföljt brudens farfar. vilken till hösten fyller 100 år.
I tolv bilar ställdes färden åter till bröllopsgården. Under dagens lopp anlände ett 20-tal telegram, vilka på kvällen upplästes av bruttbonden efter det han hade hållit tal till brudparet. Den värdefulla och stora brudgåva de nygifta erhöllo vittnade om aktning och sympati. För det vackra musikaliska inslaget i festen svarade hr och fru Johansson från Dalhem, brudens bror Erik samt hr Ivar Hallgren, Vall.
Brudparets uppvaktning utgjordes av följande tärnor och marskalkar: Signe Jakobsson—Karl Vetterlund, Inga-Maj Ahlin—Hilding Jakobsson, Berta Klint—Klas Pettersson, Agnes Lindgren—Karl-Johan Klinth, Mari-Anna Vidén—Hans Johansson, Majken Jakobsson—Erik Lövgren, Ingegärd Lindgren—Karl-Gustav Pettersson, brudnäbb Stina Hellgren. Som bruttbonde fungerade verkmästare Eklund från Hemse och bruttöverska var fru Lilly Georgsson, Hemse.
Trots att den vackra majkvällen var lite kall hade en stor skara ungdomar från när och fjärran infunnit sig för att ”se brud”. Under det att skymningen upplystes av ett ståtligt fyrverkeri gick brudparet med uppvaktning ”ronden”, vilket upprepades tvenne gånger, allt under det att hurraropen och skottsalvorna dånade ut i den klara sommarnatten. Ungdomarna. uppförde sig mönstergillt, och till gengäld härför blevo de rikligt undfägnade.
Tiden försvinner fort, men minnet av detta bröllop kommer att länge leva.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Juni 1937
Nr 125

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *