Landsbygden. Tofta.

TOFTA, 29 juni.
Vid baptlatförsamlingens jubileumshögtid på söndagen föredrog evang. Högberg en intressant sjuttioårsberättelse, av vilken framgick, att den baptistiska väckelserörelsen kom till trakten i början av 1860-talet. 1867 bildades denna församling med 6 medlemmar. Flera ledare har församlingen under denna tid haft, men längsta tiden har lantbr. Joh. Karlsson, Sixarve, och pastor Alfr. Olsson tjänat, den förre under tiden 1900-1923, den senare några år före och tiden nu efter. Pastor har församlingen ej haft, men däremot evangelistverksamhet sedan 25 år tillbaka. Dess förste evangelist var nuvarande redaktören för Veckoposten Arvid Svärd. Kapellet invigdes 1894. Söndagsskola har bedrivits sedan 1873; nu har församlingen 3 skolor med 76 barn och 6 lärare.
Ungdomsföreningen bildades 1904 och var i verksamhet till 1923, samt återupptog verksamheten 1931. Medlemsantalet där är 19. Syföreningen har varit i verksamhet sedan 50 år tillbaka. Under åren har omkring 71,000 kr. insamlats. Sedan 1879, det första år från vilket man har säkra uppgifter därpå, har till församlingen 259 personer varit anslutna. Nuvarande medlemsantalet är 61. Nuvarande äldste medlem döptes 1874. Såsom predikanter ha från församlingen utgått pastorerna Alfr. Olsson, Klintehamn, och John Karlsson, Härnösand, varjämte fröken Eva Hedqvist nu som missionärskandidat genomgår Betelseminariet. 43 medlemmar ha årens lopp avlidit.
I går fortsatte högtidligheten med enskilt möte för församlingen på eftermiddagen och avslutningsmöte på kvällen.
I middagsmötet deltog endast församlingens medlemmar och övriga särskilt inbjudna. Därvid förekom tal, sång och musik samt samkväm med kaffe.
Vid avslutningsmötet på kvällen, som var väl besökt, talade red. Svärd samt en pastor från fastlandet, vilken som ledare för en grupp juniorer är på tillfälligt Gotlandsbesök. Även vid detta möte förekom rikligt med sång och musik och det hela avslöts på övligt sätt med bön och psalmsång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *