Landsbygden. Tofta.

TOFTA, 22 juni.
Ett ståtligt bröllop firades lördagen den 19 dennes hos nämdeman C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta, då fröken Astrid Lindstedt sammanvigdes med hr Ernst Martell från Unghanse i Öja. Gästerna samlades först i den festligt klädda bröllopsgården. I buss och bilar ställdes så färden till kyrkan. Vigseln förrättades av kyrkoherde N. H. Ronqvist. Efter vigselakten sjöng folkskollärare I. Hanson: ”Där björkarna susa” av Merikanto.
Sedan gick färden tillbaka till bröllopsgården där middagen intogs, varvid bruttbonden höll ett varmhjärtat tal till de nygifta. Ett flertal telegram hade anlänt och upplästes.
Under kvällen lopp hade en stor skara människor samlats för att se brud. När brudparet med uppvaktning och med tvenne spelmän i täten trenne gånger gingo den sedvanliga ronden kring ung-mansstången ljödo hurraropen kraftigt, skotten knallade och ett vackert fyrverkeri avbrändes. Spelmän voro Knut Jacobsson och Einar Nicklasson från Burgsvik.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Bettan Lindstedt—Knut Karlsson, Elsa Pettersson—Henning Martell, Vega Olsson—Seth Sandelin, Ellen Nilsson—Knut Nilsson, Ingrid Sigren—Hugo Lindstedt, Signe Arvidsson—Martin Eder, Greta Bäckström—Helge Söderström, Ingeborg Jakobsson—Ale Olsson, Klara Pettersson—Emil Liljegren, Greta Jakobsson—Gustav Jakobsson, Tyra Bäckström—Sven Johansson, Karin Bäckström—Bengt Göransson, Mabel Hansson—Ture Andersson, Francis Nilsson—Einar Jakobsson, Gudrun Olsson—Artur Hansson. Brudnäbbar voro Vivan Nilsson och Britta-Pettersson. Som bruttöverska fungerade fru Svea Hansson, som bruttbonde folkskollärare Ivar Hansson.
Tiden gick fort under en animerad stämning och snart grydde en ny dag och med psalmen: ”Din klara sol går åter upp” avslutades bröllopsfesten.
Till värdfolket hr och fru Gahnberg frankares härmed ett hjärtligt tack.
En gäst

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *