Landsbygden. Sundre.

SUNDRE, 30 nov.
När aftonklockan slår. Sundre församlings äldsta invånare, Brita Maria Norman, f. Broander, avled i fredags den 26 nov, i sitt hem vid Hallbjens i Sundre i en ålder av något över 84 år. Ända till ett par veckor före sin död vistades hon dagligen uppe, om än under senaste året hennes krafter allt mera avtynat och årens börda börjat trycka. Hon hörde till de fryntligt glada och nöjda i livet och tillsammans med sin nu efterlämnade make, f. stenhuggaren Johan Norman, har hon i ett fyrtiofemårigt äktenskap delat livets både onda som goda dagar. Hon har också varit en varm missionsvän och ända till sin sista sjukdom satt hon dagligen vid sin bibel och sin psalmbok, Närmast sörjes hon av maken samt tvänne söner, en gift och boende i Stockholm och den andre klockare i Sundre och boende i sitt föräldrahem. Med sonlig kärlek har han vårdat sig ömt om sina gamla föräldrar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *