Landsbygden. Stenkyrka.

STENKYRKA, 20 april.
Norra Gotlands Missionsförening var i söndags samlad till möte i Stenkyrka missionshus. Medlemmar från flera platser hade mött upp ganska mangrant trots långa vägar för en del.
Första mötet började kl. 11 med sjungandet av ett par sånger till strängmusik, varefter past. J. T. Karlsson läste Hos. 14 kap. och talade en stund över detta ord. Tal. påpekade bl. a. nödvändigheten av en personlig omvändelse till Gud och förtröstan på honom, som är den absolut oföränderlige. Härpå följde en kortare bönestund.
Fören. ordf., lantbr. J. Malmros, hälsade så de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till mötesordf. valdes J. Malmros, och till sekr. Ella Björkander. Efter protokolljustering behandlades så en del verksamhetsfrågor bl. a. om fältmission under någon tid i sommar i samband med G. M. U:s planer för denna.
Nästa möte bestämdes att hållas i Slite sönd. den 5 sept kl. 11 o. 3. Så avslutades f. m. möte med bön. Efm. möte, som tog sin början kl. 3, var också det enskilt men av mera uppbygglig karaktär.. Evangelist Björnberg inledde detta med att läsa från Fil. 3 kap. och ledde i bön. Pastor Karlsson predikade över Rom. 8: 29, 30, och efter en sång till strängmusik avslutades mötesstunden med firandet av H. H. N. och en bönestund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *