Landsbygden. Rone.

RONE, 20 dec.
Årets tredje ordinarie kyrkostämma hölls här i går.
Till revisorer för granskning av nästkommande års räkenskaper och förvaltning beträffande kyrka och skola omvaldes nämndeman Axel Wahlby, Roes, och hemmansägare Olof Larsson, Autsarve. Till suppleanter för dessa omvaldes hemmansägare Sigurd Fredriksson och handelsföreståndare Valter Österberg.
Beträffande dagar och tider ar kyrkostämmornas hållande under år 1938 uppdrogs åt ordföranden att besluta därom, dock skulle tredje ordinarie stämman hållas samma dag som ordinarie kommunal-stämman i december och i sammanhang därmed.
Beträffande kungörelse av kyrkostämmorna under nästkommande år beslöt stämman samma förfarande, som praktiserats innevarande år.
Omedelbart därefter hölls pastoratsstämma med Rone pastorats församlingar.
Till revisorer för granskning av pastoratskassornas räkenskaper och förvaltning nästkommande år omvaldes hemmansägaren Vilhelm Jacobsson, östres i Alva, och kyrkovärd Herman Larsson, Hägdarve i Rone. Till revisorssuppleanter omvaldes likaledes nuvarande suppleanterna hemmansägaren A. Sundberg, Oxarve i Hemse, och hemmansägaren Kristian Nilsson, Bölske i Eke.
Till ombud att närvara vid av- och tillträdessyn å lönebostället Annexen i Hemse socken nästkommande år valdes hemmansägaren Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, och som suppleant linjemästare Herman Lindberg, Hemse. Beträffande dagar och tider för pastoratskyrkostämomrnas hållande nästkommande år uppdrogs åt ordföranden att bestämma härom och skulle stämmor kungöras på sätt, som också under innevarande år praktiserats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *