Landsbygden. Rone.

RONE, 8 dec.
Röda korsfest hölls i godtemplaresalen i går kväll. Trots dåligt väglag hade som vanligt festen lockat stor tillslutning. Vid tillfället utfördes musik av klockare Hansson, varefter ordförande fru Ellamartha Isberg höll föredrag om ”Skånsk mentalitet”.
Flera lynnesdrag och egenskaper i det skånska kynnet påpekades: maklighet och matglädje. Skåningen har liksom kreaturen varit stor och tung, något senfärdig, då det gällt att sätta sig i gång, men stark och uthållig, när han kommit i farten; därför har han också väl behövt sin ”mad”, sina fem stadiga mål. Även om han om vintern går i ide i kakelugnsbänken, så försakar han .inte bordet. Ätandet är en viktig förrättning för skåningen – en akt som av intet får störas. Det gäller i lika måtto att få ”möen mad o go mad o mad i rättan tid o madam”. En skåning hade av ödets skickelse kommit att tjänstgöra under kriget i en skyttegrav. Hans värsta minne från kriget förskrev sig från en dag, då man av strid kallats att t. o. m. gå från maten! En skåning kan prisa en vacker flicka med orden: ”Grann som en riktig måltid!” Med sådana historier belystes också andra lynnesdrag: rättframhet och saklighet, självsäkerhet och självmedvetande. Det skulle föra för långt att gå in också på detta. Skåningen i gemen saknar sinne för uppsvenskens smidighet och korrekta kyliga väsen; han går rakt på sak och har därför alltid varit dålig affärsman.
Sådant och annat mera berördes i anförandet. Efter deklamation följde så auktion å handarbeten, vilket allt hade god åtgång.
På lördag kväll håller kyrkliga ungdomskretsen sin Luciafest med föredrag och Luciatåg och annat smått och gott.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *