Landsbygden. Rone.

RONE, 20 april.
Berättelse ???? Rone sockens sparbanks verksamhet år 1936 föreligger och ur den kan ett och annat vara av allmänt intresse: Utlånta medel till enskilda och kommuner utgöra kr. 151,796: 44, hos banker innestående äro kr. 1,014: 79, insättarnas behållning uppgår till kr. 148,625: 61, grundfonden är 2,000 kr. och reservfonden kr, 10,418: 68. Behållningen av årets rörelse utgör kr. 655: 96. Räkenskaperna balansera på kr. 161,700: 25. Årets behållning har överförts till reservfonden, som därigenom kommer att uppgå till kr. 11,074: 84.
Sparbanksstyrelsens ledamöter hava under det gångna året varit nämdeman Axel Wahlby, Roes, ordförande, folkskollärare Josef Gahnström, kommunalordförande Edvard Nilsson, kyrkovärdarna Karl Pettersson och Arvid Nilsson.
Vid årssammanträde med huvudmännen lördagen den 17 d:s valdes till räkenskapsförare hemmansägare Mattias Grönström efter avlidne folkskollärare Josef Gahnström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *