Landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN, 26 april.
Östergarns kommunalfullmäktige hade i går sitt första ordinarie sammanträde för året under kyrkoh. C. J. Björkanders ordf.
Av ärenden som förekommo till behandling var först granskning av förvaltningen av de under fullmäktige stående kassorna. Samtliga räkenskaper upplästes och lämnades i alla kassor respektive nämder och styrelser full ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Till ledamöter i valnämden för innevarande år omvaldes de förutvarande folkskoll. Folke Gauffin, fiskare Anton Johansson, handl. S. Lindahl och hemmansägaren Gunnar Lingström. Suppleanterna Karl Dahlgren och Sigurd Jacobsson blevo likaledes omvalda.
Till huvudman i östergarns sparbank efter avlidna Oskar Östergren valdes enhälligt Albert Östergren, Djupvika.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *