Landsbygden. Näs.

NÄS, 15 juni.
Skolavslutning. Folk- och småskolans läsår avslöts här i måndags med sedvanlig examen. Skolsalarna voro av barnen trevligt prydda med flaggor och blommor. Det hela vittnade om att det var sommar och högtidsdag. Förutom skolrådet hade ett flertal av barnens föräldrar och anhöriga infunnit sig. Efter våderbörliga examensförhör frambar skolrådets ordf. kontraktsprosten G. Kallström på ett vältaligt sätt ett tack till lärarepersonalen, särskilt riktande sig till folkskolläraren K. Lindström som nu lämnar sin befattning som lärare här för att den 1 augusti tillträda sin nya plats i Etelhem.
Som ett synligt bevis på tacksamhet och uppskattning överlämnades ett presentkort jämte en textad adress. Efteråt voro samtliga närvarande av herrskapet Lindström inbjudna till ett rikt dukat kaffebord.
God fiskelycka hade ett par fiskare bär från socknen en dag i förra veckan. De fingo nämligen inte mindre än mellan 5- och 600 valar strömming på ii garn. Således ett synnerligen lyckat fiskafänge.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *