Landsbygden. Näs.

NÄS, 13 dec.
Luciafirandet. När natten är som längst och vintermörkret ligger tungt och ruvande över våra bygder då kommer Lucia som julens och ljusets alltid efterlängtade förebåderska. Luciafirandet ger oss en glimt av sol mitt i vintermörkret.
Blåbandsföreningen och Hoppetahärsavdelningen härstädes hade i måndags kväll anordnat en synnerligen trevlig Luciafest i missionshuset. Blåbandaföreningens ordförande Oskar Lindqvist, Sixarve, läste som inledning Jes. 60: 1 o. följande, samt riktade ett välkomstord till alla och envar. Nu följde en uppläsning av Signe Mattsson som läste legenden om den heliga Lucia, samt en dialog låst av en pojke och två flickor varpå följde ett musikstycke av stråkkapellet. Festen nådde sin höjdpunkt, då Lucia inträdde omgiven av sex vit-klädda och sjungande tärnor. Nu var tiden inne för den obligatoriska kaffetåren och man högg in på lussekatterna vid tonerna av Finska rytteriets marsch. Under kafferasten utfördes sång av barnen under folkskollärare Henning Larssons ledning.
Festen senare del började med musikstycke av stråkkapellet varefter fröken Maj-Lis Larsson läste en anslående dikt ”Stjärnan” av Harald Jonsson. Nu bestegs talarstolen av past. S. Nahlbom, som höll högtidstalet över ämnet ”Evangeliets segertåg genom världen”. Tal. påvisade huru ljuset har besegrat mörkret och huru evangelium gått segrande fram, trotsande allt motstånd. Till sist följde några avslutningsord av Viktor Larsson, Sigleivs, som riktade ett tack till alla, som på ett eller annat sätt hjälpt till att göra festen så trevlig. Den välbesökta festen avslöts med psalmen ”Herre signe du och råda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *