Landsbygden. När.

NÄR, 27 dec.
Ordinarie pastoratakyrkostämma hölls i går under ledning av vice ordföranden, pastor Envall. Till revisorer valdes hrr Lars Jacobsson, Koparve i Lau, och J. Häglund, Hallbjenne i När, med hrr I. Larsson, Mattsarve i Lau, och G. Lindell, Nixdjups i När, som suppleanter. Vidare beslöts att stämma skulle hållas i samband med kyrkostämma i När.
Ordinarie kyrkostämma hölls därpå under samme ordförande. Revisorer blevo hrr Karl Jacobsson, Kulla, och Hj. Hansson, Hallute, supplerade av hrr Anton Pettersson, Folke, och J. V. Larsson, Hallbjers. Första och andra stämmorna skola hållas i likhet med föregående och tredje stämman på söc kendag mellan jul och nyår.
Kommunalstämma följde därefter under ordförandeskap av vice ordföranden hr Axel Häglund. Till revisorer valdes landstingsman Lars Hansson, Gangvide, och Hj. Pettersson, Hägdarve, supplerade av hrr Edvin Häglund, Hallbjenne, och Ivar Pettersson, Bomunds i Burgen. Till ombud vid sammanträde med Gotlands södra härads brandstodsförening valdes hr A. Häglund, med hr K. Nilsson, Mickelgårds, som suppleant. Till ledamöter i barnavårdsnämnden valdes kyrkoherde Torbiörnsson och hr Efr. Karlkvist, Bosarve, med hrr J. J. Jacobsson, Bomunds i Hammaren, och Otto Johansson, Nixdjups, som suppleanter. Ledamöter i magasinsstyrelsen blevo hrr Anton Pettersson, Valbo, och Karl Pettersson, Hallsarve. Till huvudmän i Närs sparbank omvaldes hrr N. Johansson, Dalbo, A. Pettersson, Folke, J. Jacobsson, Frigges, O. Nordström, Hallute, Hj. Pettersson, Hägdarve, O. Nilsson, Mattise, K. Nilsson, Mickelgårds, J. Häglund, Mickels, H. Johansson, Påvalds, och P. Olsson, öndarve, och nyvaldes hrr H. Pettersson, Kulla, V. Nilsson, Mickel-gårds, och A. Häglund, Hallute. Till ledamöter i pensionsnämnden valdes hrr Arvid Pettersson, Bomunds i Hammaren, och Anton Pettersson, Folke, med J. Jacobsson, Bomunds i Hammaren, och 0. Olsson, Sigleifs, som ersättare. Ledamöter i inkomsttaxeringen blevo hrr J. J. Jacobsson, Bomunds i Hammaren, J. Nilsson, Prästgården, och Alfred Söderström, Galls, med hrr K. Larsson, Gangvide, Otto Pettersson, Hägdarve, och Karl O. Hallander, Allmunds, som suppleanter. Att deltaga i virkestaxeringen för skogsaccis valdes hr J. J. Jacobsson. Ledamöter i fastighetstaxeringen blevo hrr Alfred Söderström, Galls, och Oskar Kullander, Hallute, med hrr Anton Pettersson, Hallsarve, och E. Häglund, Hallbjenne, som suppleanter. Vidare beslöts att kommunalnämnden skulle utarbeta ett förslag till skogsbrandsförordning, som skulle föreläggas nästa ordinarie stämma för antagande. Beträffande arrestlokalen i Hemse beslöts att underhandlingar skulle göras med Hemse kommun med förslag om att denna skulle betala hälften av kostnaderna för lokalerna och att resten skulle delas mellan socknarna i Hemse och Burgsviks landsfiskalsdistrikt. Tid för ord. kommunalstämma bestämdes skulle utsättas enligt samma grunder som förut.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *