Landsbygden. När.

NÄR, 14 dec.
Luciafest var igår anordnad i härvarande folkskola för barnen i folk- och fortsättningsskolan. Även en del av barnens mödrar hade kommit tillstädes. Av det enkla programmet, som endast hade till uppgift att roa och glädja barnen och som utfördes av barnen själva, kan nämnas sång och deklamation samt en kort Luciapjäs, vari den lilla sångerskan Ingrid Kullander, Hallute, utförde Lucias roll. Den lilla duktiga tösen hade att uppträda vid flera tillfällen under kvällens lopp. Vidare uppträdde stjärngossar med sång. En liten tablå, Torntarms julnatt, skördade särskilt kraftiga applåder och måste på allmän begäran tagas om. De äldre bjödos på kaffe, medan barnen fingo choklad. En del av kvällen ägnades åt ringlekar, i vilka alla deltogo med liv och lust. Sedan man till slut sjungit en julpsalm, skildes man åt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *