Landsbygden. Martebo.

MARTEBO, 23 april.
En högtidlig jordfästning ägde rum här på onsdagen, då maskinisten Gustav Johansson, Snaldarve, fördes till den sista vilan. Jordfästningen, som ägde rum i kyrkan, förrättades av kyrkoherde Olofsson och omslöts på övligt sätt med psalmsång. Vid graven talade lantbrukare Karl Nvlander, Burge, och framförde ett sista tack och farväl. En mängd kransar hade sänts till graven, vid vilken kyrkoherden till sist lyste frid över stoftet. Vid en efterföljande minnesstund talade bl. a. folkskollärare Hugo Ahlqvist, som erinrade om den avlidnes livsgärning, hans pålitlighet och praktiska duglighet, samt om det tomrum han nu efterlämnar i socknen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *