Landsbygden. Lye.

LYE, 31 jan.
Söndagskol- och janlorledarekursen fortsatte på lördagen och började då med ett bibelstudium av Em. Olsson med ämnet: ”Jesu vänner”. Kl. 6 besvarade pred. Lindberg de frågor som blivit nedlagda i den uppsatta frågelådan. Stunden blev mycket lärorik och tilltalande. Vid det offentliga mötet på kvällen höllos goda anföranden av pred. Vestin och Lindberg. Mycken sång till strängmusik förekom.
Söndagen den sista dagen i högtiden, började med högmässa i kyrkan, då pastor loci kyrkoherde Johansson predikade. I missionshuset fortsattes sedan med möte kl. ett, då kortare anföranden höllos av pred. Olsson och Lindberg. Anföranden höllos också av kursdeltagare från Väte, Rone, Grötlingbo och Fröjel. Efter en kaffepaus vidtog den sista delen av mötet, själva avslutningen. Då talade pred. Vestin och Hedman. Avslutningsanförande hölls av ledaren pred. Lindberg.
Veckan i sin helhet har varit mycket givande på alla sätt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *