Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 8 febr.
Ljugarns kristliga ungdomsförening höll i lördagskväll sitt årsmöte i Alskogs missionshus under god tillslutning av medlemmar. Past. Appelgren inledde med bibelläsning och bön, varefter förhandlingarna vidtogo. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes. Av dessa framgick, att en rätt livlig verksamhet bedrivits under året. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Kassaomslutningen uppgick till kr. 346:34 med en behållning av kr. 58: 14. Sv. Missionsförbundets Ungdom har erhållit kronor 53: 55 och G. M. U. kr. 38: 62. Föreningen underhåller en skolgosse vid en missionsstation i Kongo.
Till styrelse för det nya året valdes: E. Appelgren, ordf., Alf Olsson, v. ordf., Gunhild Svensson, sekr., Erik Andersson, v. sekr. samt Lennart Jakobsson, kassör, Suppleanter blevo Valborg Appelgren och Harald Lidehn. Till bibliotekarie utsågs Alf Olsson. En hel del övriga funktionärer utsågos dessutom. Föreningen beslöt bl. a. att hålla en offentlig missionsafton samt en de gamlas dag. Vidare beslöts om inköp av nyare litteratur till föreningens bibliotek. Anslag beviljades med 25 kr. till vardera Alskogs och Ljugarns friförsamlingar samt 25 kr. till G. M. U. Föreningens medlemsantal är nu 26. Det goda mötet avslöts med en bönestund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *