Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 2 febr.
Härvarande blåbandsförening höll i söndags sitt årsmöte under ganska god tillslutning av medlemmar. Sedan års- och revisionsberättelserna föredragits och styrelsen beviljats ansvarsfrihet valdes till medlemmar i styrelsen för innev. år fru Hilma Jacobsson, hrr Axel Jacobsson, Villy Gustavsson, Harald Lidehn och D. Ahlqvist. Till kretsbesökare utsågos frk. Gunhild Svensson och hr V. Gustavsson, till revisorer frkn:a G. Svensson och Alma Söderlund med frk. Alma Jacobsson som suppleant. Till medlem i S. B. U:s härv. avdelnings styrelse valdes frk. Alma Jacobsson och till medlemmar av festkommittn samtliga kvinnliga ledamöter i föreningen. Härefter behandlades en del ärenden av ekonomisk natur. Hr V. Gustavsson fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för bildande av en studiecirkel vari även utomstående skulle erbjudas inträde.
Efter förhandlingarnas slut bjödos de närvarnde på kaffe av fru Hanna Lidéhn, som välvilligt öppnat sitt hem för årsmötet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1937
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *