Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 21 juni.
Söndagsskolans sommarfest var anordnad här på söndagseftermiddagen. Festen inleddes i missionshuset med bibelläsning och bön av söndagsskolans föreståndare hr Aug. Olsson, Petsarve. Därefter tågade barnen i samlad trupp med svenska fanan i spetsen till Lidens park, där ett rikt program följde under fru Valborg Appelgrens ledning. Past. Appelgren samtalade med barnen över Luk. 5: 1-11. Barnen utförde sedan till stor del programmet med sång och uppläsning. Under en rast serverades kaffe för både barn och äldre. Under kafferasten fingo barnen även tillfälle till lekar, vilket livligt uppskattades. En god insamling gjordes för söndagsskolans arbete. Rätt mycket folk hade samlats. Sedan barnen mottagit tidningar, skildes deltagarna åt, glada över en sådan stund ute i den vackra parken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *