Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 26 april.
Torsburgs erkända sjukkassa hade i går årsmöte i Turistpaviljongen under ordförandeskap av hr P. V. Johansson, Alskog. Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Torsburgs erkända sjukkassa bildades vid sammanträde i Ardre småskola den 13 april 1936 och godkändes och registrerades den 1 juni samma år. Medlemsantalet vid kassans början var 175 men ökades till 198 vid årsskiftet. 19 medlemmar ha under året avgått. Kassans omsättning under sista halvåret var 2,402: 58 kr., varav för lokalkassans räkning 1,008,88 kr. och för centralkassans 1,393: 70. I sjukhjälp har under halvåret utbetalats 540 kr. och för läkarvård 82:96 kr. Kassabehållningen var 230: 43 kr.
Till styrelseledamöter omvaldes hrr R. Pettersson, Egon Arvidsson, Ala, och Villy Gustafsson, Ljugarn, och nyvaldes hrr V. Johansson, Alskog, och G. Johansson, Ardre, med hrr Fritz Pettersson, När, Yngve Nilsson, Garda, och Harry Wallin, Katthammarsvik, såsom suppleanter. Revisorer blevo som förut hrr Frithiof Bergman och S. Thimgren. Till i att representera kassan vid centralföreningens årsmöte i Stockholm den 13 juni utsågs hr Villy Gustafsson med hr V. Johansson som ersättare.
Kassans expedition i Ljugarn hålles öppen varje måndag mellan kl. 18-20.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *