Landsbygden. Linde.

LINDE, 20 dec.
Ordinarie kommunalstänsm a hölls här i går. Därvid valdes till revisorer av 1938 års räkenskaper i den mån de höra under kommunalstämman lantbr. Helge Lönnqvist, Myrungs, och Erik Amlinger, Amlings, supplerade av lantbr. Arvid Törner, Duckarve, och Otto Hammarlund, Odvalls. Till revisor i Hemse polisdistrikt utsågs Erik Amlinger med Helge Lönnqvist som suppleant. Ledamöter i inkomsttaxeringsnämnden blevo snickaren Olof Lindvall, Duckarve, hemmansägaren Henrik Johansson, Kälder, och dir. Albert Johansson, Hägvalls, med virkeshandlare E. Ronström, Rangsarve, Helge Lönnqvist och hemmansägare Viktor Budin, Rangsarve, som suppleanter. I fastighetstaxeringsnämnden invaldes kommunalstämmoordf branden Artur Jacobsson, Amlings, och hemmansägare Olof Olsson, Duckarve, supplerade av hemmansägare Anshelm Claesson, Koparve, och Carl Sandqvist, Myrungs. De tre förstnämnda ha även varit ledamöter av beredningsnämnden.
Till ledamöter av pensionsnämnden för åren 1938-41 utsågos hemmansägarna Theodor Hansson, Odvalls, och Oskar Löfstedt, Hägvalds, supplerade av hemmansägare Valter Johansson, Duckarve, och Johannes Niklasson, Odvalls. Vid fyllnadsval i nämnden för två år efter avlidne K. G. Lindvall, Kindor, valdes Erik Amlinger. Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen valdes hemmansägarna Frans Nyman, Koparve, och Josef Uddin, Rangsarve, samt småskollärarinnan fru Signe Hallsten, Duckarve, supplerade av Helge Lönnqvist, Johannes Niklasson och fru Tyra Olsson, Duckarve. Till ledamöter av barnavårdsnämnden utsågos kyrkoherde Olof. Havrén, fru Hallsten, samt hemmansägarna Frans Nyman, Herman Kolmodin, Duckarve, och Oskar Jacobsson, Duckarve, med hemmansägaren Karl Sandqvist, barnmorskan Annie Eriksson och hemmansägaren Valter Johansson som suppleanter, av vilka Kolmodin utsågs till ordf. och Osk. Jacobsson till vice ordf. I magasinsstyrelsen invaldes snickaren Olof Lindvall, lantbr. Helge Lönnqvist och hemmansägaren IL Johansson, supplerade av Evald Löfstedt och Josef Uddin. Ordförande blev hr Johansson. Till ledamöter av biblioteksstyrelsen utsågos kyrkoherde Havren, hemmansägare Johannes Niklasson och vägmästare Hilding Stengård. Till ortsombud för statliga bostadslån utsågs Artur Jacobsson, supplerad av Karl Lönnqvist. Ledamöter av arbetslöshetskommittkn blevo henunanstig. Hugo Pettersson, Myrungs, Karl Sandqvist, Myrungs, E. Danielsson, Hässelby, K. G. Dannborg, Smiss, samt maskinist Gust. Ljungberg, Salands, supplerade av Alb. Johansson, Hägvalds, Valter Johansson, Duckarve, och Nils i Ljungberg, Salands.
Stämman godkände förslaget till byggande av arrestlokal i Hemse och beslöts, att Linde årligen under fem år skulle lämna bidrag med 46 kr. Det uppdrogs åt kommunalstämmoordförande att underteckna kontraktet. Rörande den ifrågasatta nya förordningen till förekommande av skogsbrand och släckning av sådan beslöt stämman godkänna ett av kommunalnämnden upprättat förslag, å vilket fastställelse skulle sökas hos länsstyrelsen.
Rörande dag och tid för stämmors hållande nästa år beslöts, att desamma skulle hållas å söckendagar, som ordf. själv ägde bestämma.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *