Landsbygden. Linde.

LINDE, 16 april.
Linde Mejeri A.-B. höll i går ordinarie bolagsstämma i kommunalrummet under ordförandeskap av hr Alb. Johansson, Hägvalls.
Därvid föredragas styrelse- och revisionsberättelserna, och ansvarsfrihet beviljades. Under året har invägts 1,181,267 kg. mjölk, som betalats med 138,789 kr., däri inräknad all efterbetalning. Av smör har till Gotlands mejeriförbund levererats 46,939 kg. Stämman godkände styrelsens förslag att av årets vinst utdela 6 % till aktieägarna och överföra resten, kr. 1,531: 45, till vinst- och förlustkontot.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes de i tur avgående, hrr N. A. Jacobsson, Ala. Joh. Lindvall, Kelder, och Alb. Johansson, Hägvalls, med hrr Kr. Niklasson, Odvalls, och O. Löfstedt, Hägvalls, som suppleanter. Ordförande och verkställande direktör skall som tidigare vara hr Alb. Johansson. Till revisorer omvaldes hrr Alb. Lindvall och Arthur Jacobsson, Amlings, supplerade av hr Hugo Pettersson, Amlings.
Linde tjurförening sammanträdde även samma dag i kommunalrummet, varvid ordförandeklubban sköttes av hr O. Löfstedt. Till styrelseledamöter omvaldes därvid hrr O. Löfstedt och Oskar Jacobsson, Duckarve, med hr O. Olsson, Duckarve, som suppleant. Föreningens båda tjurar skola fortfarande vara stationerade hos bröderna Danielsson, Hesselby, och hr E. Löfstedt, Hägvalls, och bestämdes underhållet för varje tjur till 350 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *