Landsbygden. Lau.

LAU, 22 juni.
På sin 80-årsdag i söndags den 20 dennes blev förre hemmansägaren Hans Karlsson, Hallsarve i Lau, hjärtligt uppvaktad av sina närmaste släktingar och vänner med både blommor och presenter.
Trots den höga åldern är K. ännu vid bästa vigör. och utför dagligen varjehanda arbeten vid gården, som äges av äldste sonen. Nämnas bör även att K. har varit en kraftkarl i ordets högsta bemärkelse. Vid sidan av arbetet med gården var han i yngre år (och är ännu) livligt intresserad av det gotländska pärkspelet och var en lång tid en av socknens bästa bollspelare; där ”Hallsarve Hans” var med, det pärklaget gick sällan ur striden med förlust. I så kallad våg och kraftmätning var han även på sin tid en man, som blev respekterad. Särskilt i hankdragning och fingerkrok var han i många år socknens trumfess. K. var i yngre dagar även anlitad i flera kommunala uppdrag inom socknen, och nämnas bör även att K. har varit en mycket intresserad fiskare och prövat många hårda duster på havet i storm och mörker. Måtte den gamle hedersmannen ännu i flera år få behålla hälsa och krafter allrahelst som arbetet för hans närmaste anhöriga varit och är hans högsta glädje.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *