Landsbygden. Lau.

LAU, 24 april.
Lau sockens sparbank har hållit sitt årssammanträde. Av berättelsen framgår bl. a. att insättarnas behållning uppgår till 134,721: 42, utlånta medel uppgå till 143,235: 85 och årets nettovinst till 446: 23. Av vinsten anslogs 100 kr. till kyrkans värmeledning, till skolmateriel åt behövande 75: —, till Lau kommunbibliotek 48: — samt till reservfonden kr. 223: 33, som då uppgår till kr. 18,113: 62. Till revisorer valdes G. Loggin och C. W. Larsson.
Ordinarie kommunalstämma hölls samma dag.. Under stämman hörande räkenskaper för spannmålsmagasinet, barnavårdsnämden, fattigvårds-styrelsen, kommunbiblioteket och kommunalkassan godkändes. Till vainämd omvaldes: Gunnar Larsson, Hemmor, Vilhelm Karlsson, Smiss, Vilh. Larsson, Båtels, och G. Loggin, skolan. Till ombud vid brandstodsföreningens årsmöte valdes Hugo Rudin, Hemmor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *