Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 31. dec.
Lärbro mejeriförening höll på torsdagen sitt andra ordinarie sammanträde för året i Lärbro kommunalrum. Ordföranden nämndeman Percy Falk ledde förhandlingarna och hälsade de närvarande välkomna, varvid han erinrade om att Lärbro mejeri nu varit i verksamhet 1 25 år samt lämnade 1 samband därmed en historik över rörelsen under denna tid.
Vid de därpå följande förhandlingarna fastställdes först avlöningar och arvoden. De avgående styrelseledamöterna om’ valdes utom hr John Nilsson, Norrbys, som undanbad sig återval och 1 vars ställe valdes hr Albin Liljeström, Liffride. Till revisorer utsågos hrr Gunnar Pettersson och G. Gradelius, Bjers, med hrr John Nilsson, Norrbys, och Valter Franrkn, Vägome, som suppleanter.
Efter förhandlingarna samlades man till samkväm i mejeriet, där konsulent Bengt Ljunggren höll föredrag och hrr John Andersson, Norrvange, Svante Pettersson, Vägome, och Artur Pettersson, Bjers, und,erhöllo med musik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *