Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 1.21 dec.
Röda Korsfest hölls i kyrkan härstädes i lördag. Programmet upptog sång av Lärbro sångkör, musik av Norra Gotlands stråkorkester samt föredrag av kyrkoherde G. Coldemo, som talade om Lucialegenden och de gamla seder och bruk, som fordom voro förknippade med firandet av Luciadagen. Efter föredraget förekom ytter are sång och musik.
Sedan högtidligheten i kyrkan avslutats, fortsatte festen i folkskolan, där bl. a. Lucia serverade kaffe och där lotteri var anordnat. Omkring 250 personer närvoro vid festen, som torde ha inbringat cirka 400 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *