Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 20 april.
Till entreprenör för utförande av vissa ändringsarbeten i Lärbro prästgård, installering av värme- och sanitetsanläggningar m. m. antogs vid pastoratskyrkostämma i går byggmästaren Albin Nyberg, Follingbo, vilkens anbud slutade å 13,800 kr. I anbudet ingå icke utomhus befintliga vatten- och avloppsledningar, angående vilka särskild överenskommelse skall träffas med entreprenören. De elektriska installationerna skola utföras av A. 13. Gotlands kraftverk.
Vid stämman valdes vidare två nya medlemmar i den byggnadsnämd, som tillsattes för arbetena i fråga. Valda blevo kyrkoherde G. Coldemo samt lantbr. Karl Lindbom, Glästäde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *