Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 13 dec.
Luciafest och syföreningsförsäljning anordnades i lördags afton av Ala kyrkliga ungdomsförening. Sedan hr E. Levin på fiol spelat ”Säterjäntans söndag”, till orgelackompanjemang av folkskollärare S. Lewedahl, sjöngs unisont psalmen ”Bereden väg för Herran”. Kyrkoherde A. Laurell höll ett föredrag om Lucia samt hälsade de närvarande välkomna. Lucia med 7 tärnor intågade däreftr medan Luciasången sjöngs. Efter ytterligare musik till orgel och fiol förrättades auktionen som gick med liv och lust under folkskollärare A. Gardens ledning. Till sist sjöngs ”Herre, signe du och råde”. Auktionens behållning till restaurering av församlingens kyrka gav ett gott resultat, 354 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *