Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 6 dec.
Syföreningsanktion. I Kräklingbo folkskola anordnade kyrkliga ungdomsföreningen lördag afton syföreningsauktion. Sedan ps. 53: 1-4 unisont sjungits, talade kyrkoherde A. Laurell med ledning av Matt. 13 kap. om ”Sådd och skörd” samt hälsade de närvarande välkomna. Fröken Hilma Sandberg sjöng en solosång till orgelackompanjemang av kantor Helge Vimelius. Duettsång utfördes av två flickor, och en damkör sjöng en sång, varefter auktionen vidtog. Till sist sjöngs ”Herre, signe du och råde”. Auktionen inbragte omkring 270 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *