Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 30 nov.
Adventsvesper hölls söndag afton i Kräklingbo kyrka, där omkring 200 personer samlats. Sedan ps. 53: 1—4 unisont sjungits, förrättades altartjänst av kyrkoherde A. Laurell, som därefter predikade om ”Sanningens konung”. En barnkör under folkskollärare H. Vimelins ledning sjöng ”Hosianna, Davids son”, och folkskollärare S. Lewedahl spelade musikstycken på fiol till orgelackompanjemang. Efter altartjänst sjöngs ps. 55: 4. Kollekten till ny orgel i kyrkan inbragte 50 kr.
Kräklingbo kyrkliga ungdomsförening anordnar lördag afton syföreningsauktion kl. 34 7 e. m. i folkskolan, varvid förekommer kaffeservering, fiolmusik, solosång och föredrag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *