Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 28 juni.
Böndagsskolfest hölls i söndags eftermiddag i den vackra trädgården vid Båtelssons, Smiss. Festen gynnades ay det mest idealiska sommarväder, varför en rätt stor skara besökare samlats. Sön. dagsskolans lärare hr Johan Henriksson, Ala, inledde med bibelläsning och bön samt hälsade såväl barnen som de äldre välkomna. Efter sång till strängmusik samtalade past. Appeigren, Ljugarn, med barnen om det stora fiskafänget enligt Luk. 5: 1-11. Under en paus i festen bjödos såväl barn som äldre på kaffe ute i trädgården. Sedan ytterligare sång förekommit talade past. Appelgren en stund och framhöll söndagsskolarbetets viktiga betydelse för, det uppväxande släktet. En god insamling gjordes för arbetet bland barnen. Den goda och givande festen avslöts av Johan Henriksson, som tackade barnens föräldrar för det intresse, som de visat för söndagsskolan. Barnen fingo också mottaga ”sommartidningar” och gotter, vilket de uppskattade mycket. Glada över en sådan stund 1 det fria skildes deltagarna åt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *