Landsbygden. Kappelshamn.

KAPPELSHAMN, 26 april.
Hangvar—Hall—Stenkyrka socknars erkända sjukkassa hade i söndags årsmöte i Kappelshamns skola under ordförandeskap av folkskollärare H. Dahlquist. Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelseledamöter omvaldes i tur avgående hrr H. Dahlquist och Tyko Lehrberg supplerade av fru Charlotta Dahlquist och hr Adolf Johansson, Kappelshamn. Revisorer blevo hrr Oskar Karlsson, Kappelshamn, och Gustaf Flodman, Skälstäde, med hrr Nils Lehrberg, Skälstäde, och Valter Engström, Kyrkebys i Hangvar, som suppleanter. Till ombud vid centralkassans årsmöte i Stockholm utsågs hr H. Dahlquist med hr Tyko Lehrberg som ersättare.
Medlemsantalet i kassan var vid årets början 127 och vid årsskiftet 290, alltså en ökning på 100 procent. I sjukpenning har utbetalats 871 kr., i sjukhusvård 244 kr. och i läkarvård 321: 78 kr. Intagningskostnader (ambulans m. m.) ha gått till 72 kr. Centralkassans utgifter ha varit i sjukpenning 1,839: 50 kr., 1 sjukhusvård 379 samt i moderskapshjälp 192 kronor.
Efter förhandlingarnas slut intogs gemensamt kaffe, och barnen från Staplebacke konserterade.
Kappelshamns begravningskassa uderstödsförening sammanträde i lördags i Kappelshamns folkskola. Den gamla kassan avvecklades den 31 mars, och den 1 april började den nya kassan sin verksamhet. Styrelse blev samma personer, som i den erkända sjukkassan, vars sammanträde refererades här ovan. Ansvarsfrihet beviljades sedan vederbörliga berättelser föredragits. Vid årets början var medlemsantalet 42 och vid dess slut 37. Två medlemmar ha avgått med döden. Revisorer blevo fru Maria Lundin och handl. Otto Lehrberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *